Μαθηματικά: Στρατηγικές πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολ/σμού & διαίρεσης

Math strategies

Πηγή: https://www.teacherspayteachers.com/Product/Magnifying-Addition-Strategies-437753


The Progression of Addition and Subtraction

@gfletchy


The Progression of Multiplication


The Progression of Division

Advertisements
Posted in Διδακτικές στρατηγικές, Μαθηματικά, Uncategorized | Tagged , , | Σχολιάστε

Συνεργατικές στρατηγικές μάθησης

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Η φύσης της εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία

Πηγή: The Principal of Change: Stories of learning and leading – George Couros

Posted in Αναστοχασμός, Μαθητής | Tagged , | Σχολιάστε

Άρθρα, προτάσεις, διαγράμματα για την αξιολόγηση και τη διαμορφωτική αξιολόγηση


Formative Assessment That Truly Informs Instruction National Council of Teachers of English


20 Simple Assessment Strategies You Can Use Every Day  (Πηγή: http://www.teachthought.com)

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Ο πολυδιάστατος ρόλος των εκπαιδευτικών


6 Traits of Life-Changing Teachers – https://www.edutopia.org

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Δραστηριότητες επέκτασης και ανασκόπησης/φύλλα εξόδου

Πηγή: https://ukedchat.com/2017/01/05/finished-try-one-of-these-by-misstait_85-ukedresources/ – Κατεβάστε τα εκτυπώσιμα αρχεία


22 Powerful Closure Activities – https://www.edutopia.org/


Τα φύλλα εξόδου (exit slips) και η αξιοποίησή τους στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία μέσα από σύντομα βίντεο του teachingchannel (https://www.teachingchannel.org/):

 –  Assessing Students with Twitter-Style Exit SlipsAssessing Students with Twitter-Style Exit Slips

– Assess and Plan with Exit Tickets

 Daily Assessment with Tiered Exit Cards

– The Stoplight Method: An End-of-Lesson Assessment

 My Favorite No: Learning From Mistakes (και μια ακόμη ενδιαφέρουσα ιδέα: «Το αγαπημένο μου λάθος»)

Posted in Αξιολόγηση, Διδακτικές στρατηγικές, Εκπαιδευτικό υλικό, Uncategorized | Tagged , , | Σχολιάστε

Προώθηση του λόγου των μαθητών και της συζήτησης

Προώθηση του λόγου των μαθητών και της συζήτησης στις ομάδες και στην ολομέλεια:


Επιλογές που έχουμε όταν διαφωνούμε (αφίσα – anchor chart)

Πηγή: https://twitter.com/teresagross625/status/860853762243661824

Posted in Διάλογος-Συζήτηση | Tagged , | Σχολιάστε

Άρθρα, κείμενα και διαγράμματα για τη μεταγνώση

Tanner, K. D. (2012). Promoting student metacognition. CBE-Life Sciences Education, 11(2), 113-120.

Sample self-questions to promote student metacognition about learninga.jpg


Posted in Μεταγνώση | Tagged , | Σχολιάστε

Καθημερινές ερωτήσεις αναστοχασμού για τους μαθητές

Πηγή: User Generated Education (@jackiegerstein): Questions Learners Should Be Addressing Every Day at School

Posted in Αναστοχασμός, Μεταγνώση | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ερωτήσεις αναστοχασμού κατά το σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων

Πηγή: User Generated Education (@jackiegerstein): Questions to Ask Oneself While Designing Learning Activities

Posted in Αρχές μάθησης-διδασκαλίας, Αναστοχασμός, Εκπαιδευτικό υλικό | Tagged , , | Σχολιάστε