Άρθρα, προτάσεις, διαγράμματα για την αξιολόγηση και τη διαμορφωτική αξιολόγηση


Formative Assessment That Truly Informs Instruction National Council of Teachers of English


20 Simple Assessment Strategies You Can Use Every Day  (Πηγή: http://www.teachthought.com)

Advertisements
Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Ο πολυδιάστατος ρόλος των εκπαιδευτικών


6 Traits of Life-Changing Teachers – https://www.edutopia.org

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Δραστηριότητες επέκτασης και ανασκόπησης/φύλλα εξόδου

Πηγή: https://ukedchat.com/2017/01/05/finished-try-one-of-these-by-misstait_85-ukedresources/ – Κατεβάστε τα εκτυπώσιμα αρχεία


22 Powerful Closure Activities – https://www.edutopia.org/


Τα φύλλα εξόδου (exit slips) και η αξιοποίησή τους στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία μέσα από σύντομα βίντεο του teachingchannel (https://www.teachingchannel.org/):

 –  Assessing Students with Twitter-Style Exit SlipsAssessing Students with Twitter-Style Exit Slips

– Assess and Plan with Exit Tickets

 Daily Assessment with Tiered Exit Cards

– The Stoplight Method: An End-of-Lesson Assessment

 My Favorite No: Learning From Mistakes (και μια ακόμη ενδιαφέρουσα ιδέα: «Το αγαπημένο μου λάθος»)

Posted in Αξιολόγηση, Διδακτικές στρατηγικές, Εκπαιδευτικό υλικό, Uncategorized | Tagged , , | Σχολιάστε

Προώθηση του λόγου των μαθητών και της συζήτησης

Προώθηση του λόγου των μαθητών και της συζήτησης στις ομάδες και στην ολομέλεια:


Επιλογές που έχουμε όταν διαφωνούμε (αφίσα – anchor chart)

Πηγή: https://twitter.com/teresagross625/status/860853762243661824

Posted in Διάλογος-Συζήτηση | Tagged , | Σχολιάστε

Άρθρα, κείμενα και διαγράμματα για τη μεταγνώση

Tanner, K. D. (2012). Promoting student metacognition. CBE-Life Sciences Education, 11(2), 113-120.

Sample self-questions to promote student metacognition about learninga.jpg


Posted in Μεταγνώση | Tagged , | Σχολιάστε

Καθημερινές ερωτήσεις αναστοχασμού για τους μαθητές

Πηγή: User Generated Education (@jackiegerstein): Questions Learners Should Be Addressing Every Day at School

Posted in Αναστοχασμός, Μεταγνώση | Tagged , , , , | Σχολιάστε

Ερωτήσεις αναστοχασμού κατά το σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων

Πηγή: User Generated Education (@jackiegerstein): Questions to Ask Oneself While Designing Learning Activities

Posted in Αρχές μάθησης-διδασκαλίας, Αναστοχασμός, Εκπαιδευτικό υλικό | Tagged , , | Σχολιάστε

Προωθώντας της περιέργεια των μαθητών μας

Πηγή: User Generated Education (@jackiegerstein): The Future Belongs to the Curious: How Are We Bringing Curiosity Into School?

Posted in Αρχές μάθησης-διδασκαλίας, Σκοποί εκπαίδευσης | Tagged , , | Σχολιάστε

49 δεξιότητες εγγραμματισμού της Γλώσσας

Αναλυτικό πρόγραμμα Ουαλίας

 

Posted in Γλώσσα, Σκοποί εκπαίδευσης | Tagged , | Σχολιάστε

17 αρχές αποτελεσματικής διδασκαλίας

Rosenshine, B. (2012). Principles of Instruction: Research-Based Strategies That All Teachers Should Know. American Educator, 36(1), 12.

17 principles of learning instruction

Posted in Αρχές μάθησης-διδασκαλίας | Tagged | Σχολιάστε