Μια εικόνα – ένα σκίτσο – μία φράση

Συνεργασία

Δεν επιτυγχάνεται συνεργασία  με τη διευθέτηση των θρανίων.

Πηγή: https://allysonapsey.wordpress.com/2017/10/07/collaboration-is-not-created-by-the-arrangement-of-desks/

Αναστοχασμός για τη χρήση της τεχνολογίας

«Οι περισσότερες από τις νέες αφίξεις αδυνατούν να κάνουν μια συζήτηση. Απεγνωσμένα εστιάζουν στα χέρια τους (και κουνούν τα δάχτυλά τους) με απόγνωση.»

 

Άνθρωπος και περιβάλλον

Συγκρίνοντας αποτυπώματα – Η εικόνα/οι εικόνες ως έναυσμα/τα προβληματισμού συζήτησης αλλά και συγγραφής κειμένου.

 

Το σχολείο στα μάτια των μαθητών μας

Για πολλά παιδιά … (είναι αναγκαιότητα ιδιαίτερα στους καιρούς μας) … το σχολείο να είναι κάτι περισσότερο από σχολείο!

… Να είναι αισιόδοξο και ελπιδοφόρο, ασφαλές και δομημένο, σταθερό, δεκτικό, φιλόξενο και στοργικό! (Justin Turte, παιδαγωγός)

 

Ο προσανατολισμός για τη μαθησιακή διαδικασία

«Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πώς να σκέφτονται και όχι τι να σκέφτονται» (Margaret Mead – 1901-1979, σπουδαία πολιτισμικός ανθρωπολόγος)

«Εκπαίδευση δεν είναι η εκμάθηση γεγονότων αλλά η εξάσκηση του νου.» (Albert Einstein, 1879 – 1955)

 

Το έργο του δασκάλου σε σχέση με τους μαθητές του

«Όταν τα παιδιά έρχονται στο σχολείο με μια ήδη διαμορφωμένη καλή συμπεριφορά και με κλίση για μάθηση, το έργο του δασκάλου γίνεται πιο εύκολο … και όταν αυτό δεν συμβαίνει, το έργο του δασκάλου γίνεται πιο σημαντικό.»

«Όταν ένας διδάσκει, δύο μαθαίνουν.»

Αναστοχασμός

Δεν μαθαίνουμε από την εμπειρία, μαθαίνουμε από τον αναστοχασμό επί της εμπειρίας.


Αξιολόγηση


Δίνουμε στους μαθητές μας επιλογές και «φωνή»


Ενσυναίσθηση


Σχέσεις & μάθηση


Διαχείριση τάξης

Η διαχείριση της τάξης δεν σχετίζεται/έχει να κάνει με τον έλεγχο.  Σχετίζεται με τη συνεχή προσπάθεια ενεργού εμπλοκής των μαθητών μας, με την οικοδόμηση σχέσεων και την  καθοδήγησή τους έτσι ώστε σταδιακά να αναπτύσσουν δεξιότητες αυτορρύθμισης.


Συμπερίληψη είναι…


Οι επιτυχημένες σχολικές κοινότητες…

Advertisements