Μαθηματικά & Παιχνίδι

Posted in Μαθηματικά, Uncategorized | Tagged , | Σχολιάστε

Μαθηματικά: Στρατηγικές πρόσθεσης

Math strategies

Πηγή: https://www.teacherspayteachers.com/Product/Magnifying-Addition-Strategies-437753

Posted in Διδακτικές στρατηγικές, Μαθηματικά, Uncategorized | Tagged , , | Σχολιάστε

Συνεργατικές στρατηγικές μάθησης

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Θεωρίες μάθησης

Cognitive Load Theory 

«Πώς μαθαίνουν οι μαθητές«: Ένα συνοπτικό και περιεκτικό βιβλίο της Στέλλα Βοσνιάδου (έκδοση της Unesco).

Posted in Θεωρίες μάθησης | Tagged | Σχολιάστε

Η φύσης της εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία

Πηγή: The Principal of Change: Stories of learning and leading – George Couros

Posted in Αναστοχασμός, Μαθητής | Tagged , | Σχολιάστε

Άρθρα, προτάσεις, διαγράμματα για την αξιολόγηση και τη διαμορφωτική αξιολόγηση


Formative Assessment That Truly Informs Instruction National Council of Teachers of English

 

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Ο πολυδιάστατος ρόλος των εκπαιδευτικών


6 Traits of Life-Changing Teachers – https://www.edutopia.org

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Δραστηριότητες επέκτασης και ανασκόπησης/φύλλα εξόδου

Πηγή: https://ukedchat.com/2017/01/05/finished-try-one-of-these-by-misstait_85-ukedresources/ – Κατεβάστε τα εκτυπώσιμα αρχεία


22 Powerful Closure Activities – https://www.edutopia.org/


Τα φύλλα εξόδου (exit slips) και η αξιοποίησή τους στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία μέσα από σύντομα βίντεο του teachingchannel (https://www.teachingchannel.org/):

 –  Assessing Students with Twitter-Style Exit SlipsAssessing Students with Twitter-Style Exit Slips

– Assess and Plan with Exit Tickets

 Daily Assessment with Tiered Exit Cards

– The Stoplight Method: An End-of-Lesson Assessment

 My Favorite No: Learning From Mistakes (και μια ακόμη ενδιαφέρουσα ιδέα: «Το αγαπημένο μου λάθος»)

Posted in Αξιολόγηση, Διδακτικές στρατηγικές, Εκπαιδευτικό υλικό, Uncategorized | Tagged , , | Σχολιάστε

Προώθηση του λόγου των μαθητών και της συζήτησης

Προώθηση του λόγου των μαθητών και της συζήτησης στις ομάδες και στην ολομέλεια:


Επιλογές που έχουμε όταν διαφωνούμε (αφίσα – anchor chart)

Πηγή: https://twitter.com/teresagross625/status/860853762243661824

Posted in Διάλογος-Συζήτηση | Tagged , | Σχολιάστε

Άρθρα, κείμενα και διαγράμματα για τη μεταγνώση

Tanner, K. D. (2012). Promoting student metacognition. CBE-Life Sciences Education, 11(2), 113-120.

Sample self-questions to promote student metacognition about learninga.jpg


Posted in Μεταγνώση | Tagged , | Σχολιάστε