Η ανάπτυξη της έννοιας του κλάσματος

The Progression of Fractions

Πηγή: https://gfletchy.com/ @gfletchy

Posted in Μαθηματικά, βίντεο | Tagged , , | Σχολιάστε

Ιδέες, προτάσεις και ιστοσελίδες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών

Ιστότοπος εστιασμένος στη διδασκαλία των Μαθηματικών.

https://gfletchy.com/ @gfletchy

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

Behind the Scenes: The Creation of a Progression Video

The Progression of Early Number and Counting

The Progression of Fractions

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Μαθηματικά & Παιχνίδι

Posted in Μαθηματικά, Uncategorized | Tagged , | Σχολιάστε

Μαθηματικά: Στρατηγικές πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολ/σμού & διαίρεσης

Math strategies

Πηγή: https://www.teacherspayteachers.com/Product/Magnifying-Addition-Strategies-437753


The Progression of Addition and Subtraction

@gfletchy


The Progression of Multiplication


The Progression of Division

Posted in Διδακτικές στρατηγικές, Μαθηματικά, Uncategorized | Tagged , , | Σχολιάστε

Συνεργατικές στρατηγικές μάθησης

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Θεωρίες μάθησης

Cognitive Load Theory 

«Πώς μαθαίνουν οι μαθητές«: Ένα συνοπτικό και περιεκτικό βιβλίο της Στέλλα Βοσνιάδου (έκδοση της Unesco).

Posted in Θεωρίες μάθησης | Tagged | Σχολιάστε

Η φύσης της εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία

Πηγή: The Principal of Change: Stories of learning and leading – George Couros

Posted in Αναστοχασμός, Μαθητής | Tagged , | Σχολιάστε

Άρθρα, προτάσεις, διαγράμματα για την αξιολόγηση και τη διαμορφωτική αξιολόγηση


Formative Assessment That Truly Informs Instruction National Council of Teachers of English

 

Εικόνα | Posted on by | Tagged | Σχολιάστε

Ο πολυδιάστατος ρόλος των εκπαιδευτικών


6 Traits of Life-Changing Teachers – https://www.edutopia.org

Εικόνα | Posted on by | Tagged , | Σχολιάστε

Δραστηριότητες επέκτασης και ανασκόπησης/φύλλα εξόδου

Πηγή: https://ukedchat.com/2017/01/05/finished-try-one-of-these-by-misstait_85-ukedresources/ – Κατεβάστε τα εκτυπώσιμα αρχεία


22 Powerful Closure Activities – https://www.edutopia.org/


Τα φύλλα εξόδου (exit slips) και η αξιοποίησή τους στη διδακτική-μαθησιακή διαδικασία μέσα από σύντομα βίντεο του teachingchannel (https://www.teachingchannel.org/):

 –  Assessing Students with Twitter-Style Exit SlipsAssessing Students with Twitter-Style Exit Slips

– Assess and Plan with Exit Tickets

 Daily Assessment with Tiered Exit Cards

– The Stoplight Method: An End-of-Lesson Assessment

 My Favorite No: Learning From Mistakes (και μια ακόμη ενδιαφέρουσα ιδέα: «Το αγαπημένο μου λάθος»)

Posted in Αξιολόγηση, Διδακτικές στρατηγικές, Εκπαιδευτικό υλικό, Uncategorized | Tagged , , | Σχολιάστε